Åpne data hos Kartverket - Elveg

URL: https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid/ed1e6798-b3cf-48be-aee1-c0d3531da01a

Fra sammendrag av datasettet

Representasjon av alle europaveger, riksveger, fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger i Norge over 50 meter. Tilhørende gang- og sykkelveger. Fartsgrense,...

Kilde: Kart over vegnett – Elveg

Det er ikke laget noen visninger for denne ressursen ennå.

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Sist endret ukjent
Opprettet ukjent
Format ukjent
Lisens Creative Commons Navngivelse 4.0
Navn Åpne data hos Kartverket - Elveg
Beskrivelse
Type Nedlastbar fil