Dataordbok

Kolonne Type Merkelapp Beskrivelse
VEGOBJEKT-ID text
TYPE-ID text
VERSJON text
FORSTE FOREKOMST text
STARTDATO text
SLUTTDATO text
SIST MODIFISERT text
BOMSTASJONSTYPE text
BOMSTASJON_ID text
EIER text
ETABLERINGSAR text
GEOMETRI, PUNKT text
GRATIS GJENNOMKJORING VED HC-BRIKKE text
INNKREVNINGSRETNING text
LINK TIL BOMSTASJON text
NAVN BOMPENGEANLEGG (FRA CS) text
NAVN BOMSTASJON text
OPERATOR_ID text
PROSJEKTINTERNOBJEKT_ID text
PROSJEKTREFERANSE text
RUSHTID ETTERMIDDAG, FRA text
RUSHTID ETTERMIDDAG, TIL text
RUSHTID MORGEN, FRA text
RUSHTID MORGEN, TIL text
RUSHTIDSTAKST LITEN BIL (KR) text
RUSHTIDSTAKST STOR BIL (KR) text
TAKST LITEN BIL (KR) text
TAKST STOR BIL (KR) text
TIDSDIFFERENSIERT TAKST text
TILLEGGSINFORMASJON text
TIMESREGEL text
TIMESREGEL, PASSERINGSGRUPPE text
TIMESREGEL, VARIGHET (MIN) text
VEDLIKEHOLDSANSVARLIG text
VEDTATT TIL AR text
LOK.KOMMUNE text
LOK.KOMMUNENUMMER text
LOK.FYLKE text
LOK.FYLKESNUMMER text
LOK.RIKSVEGRUTE text
LOK.KONTRAKTSOMRADE text
LOK.VEGSYSTEMREFERANSE text
LOK.VEGKATEGORI text
LOK.FASE text
LOK.VEGNUMMER text
LOK.STREKNING text
LOK.DELSTREKNING text
FRA METER text
TIL METER text
VEGLENKESEKVENSID text
STARTPOSISJON text
SLUTTPOSISJON text
STREKNING.RETNING text
SIDEPOSISJON text
TYPEVEG text
LENGDE text
MOR text
BARN text
GEOMETRI text

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Data sist oppdatert ukjent
Metadata sist oppdatert 26. juli 2023
Opprettet ukjent
Format CSV
Lisens Norsk lisens for offentlige data (NLOD)
Opprettetfor 4 år siden
Datastore activeTrue
Datastore contains all records of source fileFalse
Description translated{'en': 'Search for "Bomstasjon", then click on the search field to find a link for CSV download.', 'nb': 'I vegkart: Søk etter "Bomstasjon", klikk så på søkefeltet for å finne lenke for CSV-nedlasting.'}
Documentationhttps://www.vegdata.no/vegkart/brukerveiledning/last-ned-data-fra-vegkart/
Has viewsTrue
Idb4481a2a-f705-41b8-9965-821b77d1e910
Name translated{'en': 'Downloadable files', 'nb': 'Nedlastbare filer'}
Package id8a79e00d-9ce2-40b0-b280-743ebde98d13
Position2
Stateactive
Typefile
Navn Nedlastbare filer
Beskrivelse I vegkart: Søk etter "Bomstasjon", klikk så på søkefeltet for å finne lenke for CSV-nedlasting.
Type Nedlastbar fil