Fant 1 datasett

Formater: HTML SpatialLite Stikkord: sykkel ruteplantjeneste Lisenser: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Filtrer resultater
  • Ruteplanlegger for sykkel

    Datasett til bruk i ruteberegninger for syklende og gående. Statens vegvesen har brukt store ressurser på etablering av gang- og sykkelvegdata i Nasjonal vegdatabank. Formålet...