Fant 1 datasett

Formater: HTML ESRI SpatialLite Organisasjoner: Statens vegvesen

Filtrer resultater
  • Ruteplan for sykkel

    Datasett til bruk i ruteberegninger for syklende og gående. Statens vegvesen har brukt store ressurser på etablering av gang- og sykkelvegdata i Nasjonal vegdatabank. Formålet...