Fant 2 datasett

Formater: HTML Lisenser: Lisens ikke oppgitt

Filtrer resultater
  • Kjøretøyopplysninger

    Alle registreringspliktige kjøretøy i Norge og dets eiere. Tekniske opplysninger og datoer for registrering og EU-kontroll for kjøretøy registrert i Norge. I tillegg gis...
  • Transportløyver

    Alle norske transportører som har løyver for både nasjonal og internasjonal transport av gods og/eller personer.