Fant 2 datasett

Formater: XLS PDF

Filtrer resultater
  • Trine: Trafikkulykkesregisteret

    Rapporter om trafikkulykker fra 1990 og framover. Statistikken omfatter politi-rapporterte vegtrafikkulykker (dødsulykker eller ulykker med ikke-ubetydelig personskade) i Norge....
  • Trafikkdata - statistikk

    Nøkkeltall for transport av personer og gods, og om trafikk. Trafikkregistreringer av enkeltkjøretøy i 10 000 ulike punkter for trafikktelling. Data om tidspunkt, kjøretøyets...
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).