Trafikkulykker

Data på ulykkesnivå, enhetsnivå (kjøretøy) og trafikantnivå. Ulykkestype, vær, føre, ulykkessted, område, kjønn, alder, type kjøretøy med mer.

Data og ressurser

Beslektede datasett

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Trafikkulykker
Beskrivelse Data på ulykkesnivå, enhetsnivå (kjøretøy) og trafikantnivå. Ulykkestype, vær, føre, ulykkessted, område, kjønn, alder, type kjøretøy med mer.
Identifikator http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/trafikkulykker
Tilgangsrettigheter public
Tema - EU Transport
Vedlikeholdes av Beate Øien
Vedlikeholders e-post Beate Øien
Dekningsområde Norge
Språk Norsk