Trafikkmengde / Årsdøgntrafikk (ÅDT) på ESRI geodatabase format per 2013.08.06

ESRI geodatabase (*.gdb) med de ERFK-vegstrekningene der det finnes trafikkmengde (ÅDT)-data, gyldig per 6. august 2013.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Trafikkmengde / Årsdøgntrafikk (ÅDT) på ESRI geodatabase format per 2013.08.06
Beskrivelse ESRI geodatabase (*.gdb) med de ERFK-vegstrekningene der det finnes trafikkmengde (ÅDT)-data, gyldig per 6. august 2013.
Tilgangsrettigheter public
Tema - EU Transport
Tema - norsk LOS
Dekningsområde Norge
Språk Norsk
Oppdateringsfrekvens aldri
Tidsperiode - sluttdato 2013-08-06