Tilleggsinformasjon

Sist endret ukjent
Opprettet ukjent
Format JSON
Lisens Norsk lisens for offentlige data (NLOD)
Navn Åpne data via SSB sitt API
Beskrivelse
Type