Værdata

Publikasjonen består av meteorologiske måleverdier fra værstasjoner som står langs riks- og fylkesvegnettet. Alle værstasjonene har tilknyttet webkamera som viser jevnlig oppdatert stillbilde, eventuelt video. Publikasjonen for værdata oppdateres hvert 10 minutt.

Man må bestille tilgang til statens vegvesen sin DATEX node før man kan kople seg på publikasjonen.

Data og ressurser

Beslektede datasett

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Værdata
Beskrivelse Publikasjonen består av meteorologiske måleverdier fra værstasjoner som står langs riks- og fylkesvegnettet. Alle værstasjonene har tilknyttet webkamera som viser jevnlig oppdatert stillbilde, eventuelt video. Publikasjonen for værdata oppdateres hvert 10 minutt. Man må bestille tilgang til statens vegvesen sin DATEX node før man kan kople seg på publikasjonen.
Identifikator http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/Sanntids-vaerdata
Landingsside https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/om+organisasjonen/apne-data/Datex
Tilgangsrettigheter allmenn tilgang
Tema - EU Transport
Tema - norsk LOS
Vedlikeholders e-post vegvar@vegvesen.no
Dekningsområde Norge
Språk Engelsk
Oppdateringsfrekvens kontinuerlig oppdatert
Standard https://datex2.eu/