Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Sist endret ukjent
Opprettet ukjent
Format SpatialLite
Lisens Norsk lisens for offentlige data (NLOD)
Navn SpatialLite-format
Beskrivelse
Type Nedlastbar fil