Fant 3 datasett

Formater: PDF Lisenser: Lisens ikke oppgitt Tilgangsrettigheter: public Grupper: Trafikksikkerhet, miljø og teknologi

Filtrer resultater
  • Trafikkdata - statistikk

    Nøkkeltall for transport av personer og gods, og om trafikk. Trafikkregistreringer av enkeltkjøretøy i 10 000 ulike punkter for trafikktelling. Data om tidspunkt, kjøretøyets...
  • Støykartlegging

    Statens vegvesen har målinger og beregninger av støy for områder og boliger, blant annet basert på trafikkmengde.
  • Nasjonal verneplan

    Statens vegvesens nasjonale verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner. 270 objekter over hele landet.
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).