Fant 2 datasett

Formater: JSON XML Grupper: Veg og transport Lisenser: Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Tilgangsrettigheter: allmenn tilgang Stikkord: miljø Organisasjoner: Statens vegvesen

Filtrer resultater
  • Artsmangfold

    Truede arter, fremmede arter, artsrike vegkanter.
  • Vilttiltak

    Tiltak for å redusere antall dyrepåkjørsler og redusere barriereeffekten vegen har for dyr. Faunapassasjer, viltgjerder, viltskremmere, siktrydding, fareskilt osv
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).