Fant 3 datasett

Formater: HTML Tilgangsrettigheter: allmenn tilgang Lisenser: Lisens ikke oppgitt

Filtrer resultater
  • Digitale vegnormaler

    Vegnormalene er et viktig styringsverktøy og et hjelpemiddel ved utforming og dimensjonering av offentlig veg- og trafikkanlegg. Vegnormaler er samlebetegnelse for normaler i...
  • Kjøretøyopplysninger

    Alle registreringspliktige kjøretøy i Norge og dets eiere. Tekniske opplysninger og datoer for registrering og EU-kontroll for kjøretøy registrert i Norge. I tillegg gis...
  • Transportløyver

    Alle norske transportører som har løyver for både nasjonal og internasjonal transport av gods og/eller personer.
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).