Fant 3 datasett

Organisasjoner: Statens vegvesen Formater: CSV JSON Lisenser: Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Grupper: Transportdata

Filtrer resultater
  • Mobilitetstjenester i NVDB

    Her finner du datasett om ferjestrekninger, gangadkomst, fortau, kollektivknutepunkt, rasteplasser, sykkelparkering, bussfelt o.l.
  • Nasjonal vegdatabank (NVDB)

    Nasjonal vegdatabank er en database med informasjon om riks- og fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger. Databasen brukes aktivt i Norges vegforvaltning, og...
  • Statisk trafikkinformasjon i NVDB

    Her finner du datasett om for eksempel statiske og variable skilt, vegoppmerkinger, bomstasjoner (inkludert satser for bompenger), signaler og reguleringer, omkjøringer o.l.
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).