Fant 3 datasett

Organisasjoner: Statens vegvesen Tilgangsrettigheter: allmenn tilgang Lisenser: Creative Commons Navngivelse 4.0

Filtrer resultater
  • Vitenarkivet Brage

    I Vitenarkivet Brage lagrer Statens vegvesen ulike typer av publikasjoner som skal være tilgjengelige for offentligheten. Dette er publikasjoner som: manualer, håndbøker,...
  • Meteorologiske og oseanografiske data

    Målte og modellerte oseanografiske og meteorologiske data knyttet til vegprosjekter.
  • Kart over vegnett – Elveg

    Representasjon av alle europaveger, riksveger, fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger i Norge over 50 meter. Tilhørende gang- og sykkelveger. Fartsgrense,...
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).