Fant 2 datasett

Lisenser: Lisens ikke oppgitt Stikkord: trafikk Organisasjoner: Statens vegvesen Grupper: Trafikksikkerhet, miljø og teknologi Tilgangsrettigheter: allmenn tilgang

Filtrer resultater
  • Trafikkdata - statistikk

    Nøkkeltall for transport av personer og gods, og om trafikk. Trafikkregistreringer av enkeltkjøretøy i 10 000 ulike punkter for trafikktelling. Data om tidspunkt, kjøretøyets...
  • Fotoboks

    Automatisk trafikkontroll-systemer per region. Strekning og antall for punktmålinger. Fartsgrense og lengde på strekningen for strekningsmålinger.
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).