Fant 3 datasett

Lisenser: Lisens ikke oppgitt Organisasjoner: Statens vegvesen Grupper: Veg og transport

Filtrer resultater
  • Ruteplanlegger for bil

    Navigerbart vegnett fra NVDB, og API som gir reiserute mellom to punkt med omkjøringspunkter. Ruteplantjenesten for bilkjøring beregner opp til tre ulike reiseruter mellom to...
  • Luftkvalitet

    Målinger av NOx og svevestøv fra 20 målestasjoner langs veg. Oppdateres hver time.
  • Driftskontrakter

    Innkomne tilbud med totalpriser for kontraktsområder for drift av veg for en gitt periode, samt tildeling av oppdrag.
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).