Fant 2 datasett

Grupper: Trafikksikkerhet, miljø og teknologi Organisasjoner: Statens vegvesen Stikkord: miljø Tilgangsrettigheter: public

Filtrer resultater
  • Artsmangfold

    Truede arter, fremmede arter, artsrike vegkanter.
  • Støykartlegging

    Statens vegvesen har målinger og beregninger av støy for områder og boliger, blant annet basert på trafikkmengde.
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).