Fant 4 datasett

Grupper: Trafikksikkerhet, miljø og teknologi Veg og transport Tilgangsrettigheter: allmenn tilgang Lisenser: Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Organisasjoner: Statens vegvesen

Filtrer resultater
 • Trafikkinformasjon (i DATEX-format)

  Statens vegvesen tilbyr sanntids værdata, reisetider, kamerabilder samt vegmeldinger som inneholder informasjon om hendelser, vegarbeid og kjøreforhold via DATEX II versjon 3.1....
 • Artsmangfold

  Truede arter, fremmede arter, artsrike vegkanter.
 • Bruer

  Data om alle registrerte bruer i vegsystemet.
 • Værdata

  Data fra værstasjoner om vær, vind, temperatur i luft og vegbane, nedbør og luftfuktighet. Oppdateres hver time.
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).