Fant 3 datasett

Tilgangsrettigheter: allmenn tilgang Stikkord: statistikk

Filtrer resultater
  • Trafikkdata - statistikk

    Nøkkeltall for transport av personer og gods, og om trafikk. Trafikkregistreringer av enkeltkjøretøy i 10 000 ulike punkter for trafikktelling. Data om tidspunkt, kjøretøyets...
  • Årsrapporter

    Vi oppsummerer våre aktiviteter i en årsrapport og i tertialrapporter som kommer i juni og oktober. I Statens vegvesens årsrapport finner du også en overordnet beskrivelse av...
  • Statistikk fra Statistisk sentralbyrå

    Et bredt utvalg statistikk fra både Statens vegvesen og andre kilder. 
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).