Fant 3 datasett

Tilgangsrettigheter: public Organisasjoner: Statens vegvesen Formater: CSV XML Grupper: Transportdata

Filtrer resultater
  • Nasjonal vegdatabank (NVDB)

    Nasjonal vegdatabank er en database med informasjon om riks- og fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger. Databasen brukes aktivt i Norges vegforvaltning, og...
  • Statisk trafikkinformasjon i NVDB

    Her finner du datasett om for eksempel statiske og variable skilt, vegoppmerkinger, bomstasjoner (inkludert satser for bompenger), signaler og reguleringer, omkjøringer o.l.
  • Mobilitetstjenester i NVDB

    Her finner du datasett om ferjestrekninger, gangadkomst, fortau, kollektivknutepunkt, rasteplasser, sykkelparkering, bussfelt o.l.
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).