Fant 2 datasett

Organisasjoner: Statens vegvesen Lisenser: Creative Commons Navngivelse 4.0 Tilgangsrettigheter: public

Filtrer resultater
  • Teknisk kjøretøyinformasjon

    NB! Disse datasettene har ikke blitt oppdatert siden 17. mars 2020. Nytt datasett med nytt format er under arbeid. Teknisk kjøretøyinformasjon består av følgende hoveddatasett:...
  • Kart over vegnett – Elveg

    Representasjon av alle europaveger, riksveger, fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger i Norge over 50 meter. Tilhørende gang- og sykkelveger. Fartsgrense,...
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).