Fant 4 datasett

Organisasjoner: Statens vegvesen Grupper: Trafikksikkerhet, miljø og teknologi Formater: XML

Filtrer resultater
 • Trafikkinformasjon (i DATEX-format)

  Statens vegvesen tilbyr sanntids værdata, reisetider, kamerabilder samt vegmeldinger som inneholder informasjon om hendelser, vegarbeid og kjøreforhold via DATEX II versjon 3.1....
 • Artsmangfold

  Truede arter, fremmede arter, artsrike vegkanter.
 • Bruer

  Data om alle registrerte bruer i vegsystemet.
 • Vegmeldinger

  Informasjon om kjøreforhold, trafikkuhell, vegarbeider, aktiviteter, tekniske feil, andre hindringer, restriksjoner mm som innebærer konsekvenser for trafikantenes...
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).