Gravemeldinger for Sør-Trøndelag fylke

Søknader om og pågående gravearbeider på riks- og fylkesveger i Sør-Trøndelag. Dataene inneholder sted, beskrivelse av arbeid, entreprenør og periode.

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
Identifier http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/gravemeldinger-sor-trondelag
Access Rights public
Location
    Language Norwegian