Fant 4 datasett

Lisenser: Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Formater: XML Grupper: Trafikksikkerhet, miljø og teknologi

Filtrer resultater
 • Artsmangfold

  Truede arter, fremmede arter, artsrike vegkanter.
 • Trafikkinformasjon (i DATEX-format)

  Statens vegvesen tilbyr sanntids værdata, reisetider, kamerabilder samt vegmeldinger som inneholder informasjon om hendelser, vegarbeid og kjøreforhold via DATEX II versjon 2.0....
 • Bruer

  Data om alle registrerte bruer i vegsystemet.
 • Trafikkulykker

  Data på ulykkesnivå, enhetsnivå (kjøretøy) og trafikantnivå. Ulykkestype, vær, føre, ulykkessted, område, kjønn, alder, type kjøretøy med mer.
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).