Fant 3 datasett

Formater: JSON Grupper: Trafikksikkerhet, miljø og teknologi

Filtrer resultater
  • Artsmangfold

    Truede arter, fremmede arter, artsrike vegkanter.
  • Bruer

    Data om alle registrerte bruer i vegsystemet.
  • Trafikkulykker

    Data på ulykkesnivå, enhetsnivå (kjøretøy) og trafikantnivå. Ulykkestype, vær, føre, ulykkessted, område, kjønn, alder, type kjøretøy med mer.
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).