Vegmeldinger

Informasjon om kjøreforhold, trafikkuhell, vegarbeider, aktiviteter, tekniske feil, andre hindringer, restriksjoner mm som innebærer konsekvenser for trafikantenes framkommelighet og/eller trafikksikkerhet i form av vegmeldinger.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Vegmeldinger
Beskrivelse Informasjon om kjøreforhold, trafikkuhell, vegarbeider, aktiviteter, tekniske feil, andre hindringer, restriksjoner mm som innebærer konsekvenser for trafikantenes framkommelighet og/eller trafikksikkerhet i form av vegmeldinger.
Identifikator http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/vegmeldinger
Tilgangsrettigheter allmenn tilgang
Tema - EU Transport
Dekningsområde Norge
Språk Norsk