Trafikkmengde

URL: https://vegvesen.hostedftp.com/~StatensVegvesen/trafikkmengde/trafikkmengde_20130806_TNESEG_540.gdb.zip

Fra sammendrag av datasettet

ESRI geodatabase (*.gdb) med de ERFK-vegstrekningene der det finnes trafikkmengde (ÅDT)-data, gyldig per 6. august 2013.

Kilde: Trafikkmengde / Årsdøgntrafikk (ÅDT) på ESRI geodatabase format per 2013.08.06

Det er ikke laget noen visninger for denne ressursen ennå.

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Sist endret ukjent
Opprettet ukjent
Format ZIP
Lisens Norsk lisens for offentlige data (NLOD)
Navn Trafikkmengde
Beskrivelse
Type