Trafikkinformasjon (i DATEX-format)

Sanntids værdata, reisetider, kamerabilder samt vegmeldinger som inneholder informasjon om hendelser, vegarbeid og kjøreforhold.

Data og ressurser

Beslektede datasett

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Trafikkinformasjon (i DATEX-format)
Beskrivelse Sanntids værdata, reisetider, kamerabilder samt vegmeldinger som inneholder informasjon om hendelser, vegarbeid og kjøreforhold.
Identifikator http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/trafikkinformasjon
Landingsside https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/om+organisasjonen/apne-data/Datex
Tilgangsrettigheter public
Tema - EU Transport
Tema - norsk LOS
Vedlikeholdes av datex@vegvesen.no
Vedlikeholders e-post datex@vegvesen.no
Dekningsområde Norge
Språk Norsk
Standard http://www.datex2.eu/