Teknisk kjøretøyinformasjon

NB! Disse datasettene har ikke blitt oppdatert siden 17. mars 2020. Nytt datasett med nytt format er under arbeid.

Teknisk kjøretøyinformasjon består av følgende hoveddatasett:

  • Kjøretøyregistrering for typegodkjente kjøretøy (utek): Kjøretøy med informasjon om registrering (første og siste registrering), siste og neste EU-kontroll (periodisk kjøretøykontroll, PKK), og dato for utbetalt vrakpant.
  • Typegodkjenninger (typg): Alle typegodkjenninger, med godkjenningsnummer og teknisk informasjon.
  • Enkeltgodkjente kjøretøy (tekn): Alle enkeltgodkjente kjøretøy med teknisk informasjon og informasjon om registrering. (Mer informasjon: https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Kjop+og+salg/import/Kommersiell+import+av+kjoretoy/Enkeltgodkjenning)

For å finne teknisk informasjon for et typegodkjent kjøretøy må du:

1) Bruke understellsnummer til å slå opp i «Kjøretøyregistrering for typegodkjente kjøretøy» (utek) og finne typegodkjenningsnummer

2) Bruke typegodkjenningsnummer til å slå opp i «Typegodkjenninger» (typg) for å finne teknisk informasjon for denne typen

NB! Se utfyllende informasjon om kilometerstand: https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Kjop+og+salg/Kj%C3%B8ret%C3%B8yopplysninger/Om+tjenesten/om-km.stand-i-kj%C3%B8ret%C3%B8yopplysninger/Om-kilometerstand-i-Kjoretoyopplysninger

I tillegg er det flere hjelpedatasett som hoveddatasettene peker til. Du kan søke på understellsnummer i API-ene. Etter en personvernvurdering er det i første omgang besluttet at kjennemerker på kjøretøy ikke vil bli lagt ut. Trenger du data med kjennemerker kan du søke om innsyn i det sentrale motorvognregisteret: https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/om+organisasjonen/apne-data/api-for-kjoretoyopplysninger/utlevering-av-kjoretoyopplysninger.

Data og ressurser

Beslektede datasett

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Teknisk kjøretøyinformasjon
Beskrivelse NB! Disse datasettene har ikke blitt oppdatert siden 17. mars 2020. Nytt datasett med nytt format er under arbeid. Teknisk kjøretøyinformasjon består av følgende hoveddatasett: * Kjøretøyregistrering for typegodkjente kjøretøy (utek): Kjøretøy med informasjon om registrering (første og siste registrering), siste og neste EU-kontroll (periodisk kjøretøykontroll, PKK), og dato for utbetalt vrakpant. * Typegodkjenninger (typg): Alle typegodkjenninger, med godkjenningsnummer og teknisk informasjon. * Enkeltgodkjente kjøretøy (tekn): Alle enkeltgodkjente kjøretøy med teknisk informasjon og informasjon om registrering. (Mer informasjon: https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Kjop+og+salg/import/Kommersiell+import+av+kjoretoy/Enkeltgodkjenning) For å finne teknisk informasjon for et typegodkjent kjøretøy må du: 1) Bruke understellsnummer til å slå opp i «Kjøretøyregistrering for typegodkjente kjøretøy» (utek) og finne typegodkjenningsnummer 2) Bruke typegodkjenningsnummer til å slå opp i «Typegodkjenninger» (typg) for å finne teknisk informasjon for denne typen NB! Se utfyllende informasjon om kilometerstand: https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Kjop+og+salg/Kj%C3%B8ret%C3%B8yopplysninger/Om+tjenesten/om-km.stand-i-kj%C3%B8ret%C3%B8yopplysninger/Om-kilometerstand-i-Kjoretoyopplysninger I tillegg er det flere hjelpedatasett som hoveddatasettene peker til. Du kan søke på understellsnummer i API-ene. Etter en personvernvurdering er det i første omgang besluttet at kjennemerker på kjøretøy ikke vil bli lagt ut. Trenger du data med kjennemerker kan du søke om innsyn i det sentrale motorvognregisteret: https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/om+organisasjonen/apne-data/api-for-kjoretoyopplysninger/utlevering-av-kjoretoyopplysninger.
Tilgangsrettigheter public
Tema - EU
  • Miljø
  • Transport
Vedlikeholders e-post firmapost@vegvesen.no
Dekningsområde Norge
Språk Norsk
Tidsperiode - startdato 2019-04-02
Tidsperiode - sluttdato 2020-03-17