Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Data sist oppdatert ukjent
Metadata sist oppdatert 14. februar 2023
Opprettet ukjent
Format OGC WMS
Lisens Norsk lisens for offentlige data (NLOD)
Opprettetfor 7 år siden
Datastore activeFalse
Datastore contains all records of source fileFalse
Description translated{'en': '', 'nb': ''}
Has viewsFalse
Id6e5ac6f1-e640-4485-9ff8-d1ace7e81769
Name translated{'en': '', 'nb': 'Både støykartlegging og støyvarsel (WMS-tjeneste)'}
Package id258d3e69-fb12-49c3-b1cb-33e11f19490f
Position1
Stateactive
Navn Både støykartlegging og støyvarsel (WMS-tjeneste)
Beskrivelse
Type