Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Data sist oppdatert ukjent
Metadata sist oppdatert 14. februar 2023
Opprettet ukjent
Format SOSI
Lisens Norsk lisens for offentlige data (NLOD)
Opprettetfor 7 år siden
Datastore activeFalse
Datastore contains all records of source fileFalse
Description translated{'nb': '', 'en': ''}
Has viewsFalse
Id5347f17d-62b9-4439-86e7-65d80fc0696a
Name translated{'nb': 'Strategisk støykartlegging (nedlastbart)', 'en': ''}
Package id258d3e69-fb12-49c3-b1cb-33e11f19490f
Position0
Stateactive
Navn Strategisk støykartlegging (nedlastbart)
Beskrivelse
Type