Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Data sist oppdatert ukjent
Metadata sist oppdatert 26. juli 2023
Opprettet ukjent
Format spatiallite
Lisens Norsk lisens for offentlige data (NLOD)
Opprettetfor 4 år siden
Datastore activeFalse
Datastore contains all records of source fileFalse
Description translated{'en': 'Vegnettsdata (fartsgrenser, restriksjoner, bruksklasse m.m.) tilrettelagt for navigasjon. Anbefalt filformat: SpatiaLite. Har også esri filgeodatabase, men denne er p.t. litt mangelfull. ', 'nb': 'Navigerbart vegnett for nedlasting : \r\n\r\nftp://vegvesen.hostedftp.com/~StatensVegvesen/vegnett/'}
Documentationhttps://www.vegdata.no/2013/08/08/hvor-finner-jeg-vegnettsdata-til-navigasjon/
Has viewsFalse
Id2a59e6c4-7844-444c-98af-056dfdc54019
Name translated{'en': 'Road network with navigation information, for download', 'nb': 'NB! Se beskrivelsen for URL'}
Package id045fae95-4003-4450-bf76-dba57ca95345
Position2
Stateactive
Typefile
Navn NB! Se beskrivelsen for URL
Beskrivelse Navigerbart vegnett for nedlasting : ftp://vegvesen.hostedftp.com/~StatensVegvesen/vegnett/
Type Nedlastbar fil