Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Data sist oppdatert ukjent
Metadata sist oppdatert 26. juli 2023
Opprettet ukjent
Format JSON
Lisens Norsk lisens for offentlige data (NLOD)
Opprettetfor 7 år siden
Datastore activeFalse
Datastore contains all records of source fileFalse
Description translated{'en': "Contact ruteplan at vegvesen.no for username and password. Rate limit of 2500 requests per day. \r\n\r\nThis service uses http basic auth. Unless you want each user to log in on each visit, this isn't very java script friendly for public facing web portals. You'd probably want to set up a proxy or similar for handling login for these use cases. ", 'nb': 'Obs: Kontakt ruteplan at vegvesen.no for brukernavn og passord. Begrensning på 2500 kall per døgn\r\n\r\nPålogging til API skjer med http basic auth. Med mindre du ønsker at hver eneste bruker må logge inn for hvert besøk så er dette ikke egnet løsning for moderne webløsninger beregnet for allment publikum. Mest sannsynlig bør du sette opp din egen proxy for å håndtere pålogging for disse brukstilfellene. '}
Documentationhttps://labs.vegdata.no/ruteplandoc/
Has viewsFalse
Id123eaab0-d5da-4278-8627-8a4823e5540a
Name translated{'en': 'API for routing calculation', 'nb': 'API for ruteberegning'}
Package id045fae95-4003-4450-bf76-dba57ca95345
Position0
Stateactive
Typeapi
Navn API for ruteberegning
Beskrivelse Obs: Kontakt ruteplan at vegvesen.no for brukernavn og passord. Begrensning på 2500 kall per døgn Pålogging til API skjer med http basic auth. Med mindre du ønsker at hver eneste bruker må logge inn for hvert besøk så er dette ikke egnet løsning for moderne webløsninger beregnet for allment publikum. Mest sannsynlig bør du sette opp din egen proxy for å håndtere pålogging for disse brukstilfellene.
Type API