Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Data sist oppdatert ukjent
Metadata sist oppdatert 26. juli 2023
Opprettet ukjent
Format SpatialLite
Lisens Norsk lisens for offentlige data (NLOD)
Opprettetfor 6 år siden
Datastore activeFalse
Datastore contains all records of source fileFalse
Description translated{'en': '', 'nb': 'URL: ftp://vegvesen.hostedftp.com/~StatensVegvesen/vegnett/Sykkeldata/'}
Has viewsFalse
Idab38b0ef-7d7b-43ad-a3da-03144e02726f
Name translated{'en': 'SpatialLite format', 'nb': 'SpatialLite-format - NB! Se beskrivelse for URL!'}
Package ideb3c22e1-2498-4b28-9cd1-6f8538118db6
Position0
Stateactive
Typefile
Navn SpatialLite-format - NB! Se beskrivelse for URL!
Beskrivelse URL: ftp://vegvesen.hostedftp.com/~StatensVegvesen/vegnett/Sykkeldata/
Type Nedlastbar fil