Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Data sist oppdatert ukjent
Metadata sist oppdatert 26. mai 2023
Opprettet ukjent
Format HTML
Lisens Norsk lisens for offentlige data (NLOD)
Opprettetfor 4 år siden
Datastore activeFalse
Datastore contains all records of source fileFalse
Description translated{'nb': '', 'en': ''}
Has viewsFalse
Id944a20e9-01f9-4354-b3a4-4391c7ca10ee
Name translated{'nb': 'Demo i kart', 'en': 'Map demo '}
Package ideb3c22e1-2498-4b28-9cd1-6f8538118db6
Position1
Stateactive
Navn Demo i kart
Beskrivelse
Type