Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Sist endret ukjent
Opprettet ukjent
Format XML
Lisens Norsk lisens for offentlige data (NLOD)
Navn Visveginfo - komplekse spørringer på vegnett
Beskrivelse Tjenesten Visveginfo er et REST api for en del mer komplekse spørringer på vegnettet, blant annet med spørringer filtrert på vegnummer og vegkategori, samt historikk, på ulike topologiske nivåer. Disse funksjonene er imidlertid overtatt av NVDB api V3. ### Legg om til versjon 3 av NVDB api Visveginfo har tjent samfunnet med oppslag mot NVDB vegnett siden 2011, men nå er det på tide å legge om til NVDB api V3. Vi minner spesielt om endepunktet **"Ruteberegning"**, som er spesiallaget for å stedfeste hendelser og vegutstyr til en strekning langs vegnettet [ https://nvdbapilesv3.docs.apiary.io/#reference/0/ruteberegning](https://nvdbapilesv3.docs.apiary.io/#reference/0/ruteberegning) . I tillegg har NVDB api gode funksjoner for oppslag på punkt på vegnettet i endepunktene **[posisjon](https://nvdbapilesv3.docs.apiary.io/#reference/0/posisjon)** og **[veg](https://nvdbapilesv3.docs.apiary.io/#reference/0/veg)**. ### Bruk ruteplantjenesten! For mange bruksområder -- for eksempel ruteforslag fra A til B -- så er ruteplantjenesten langt bedre egnet [https://dataut.vegvesen.no/dataset/ruteplandata-bil](https://dataut.vegvesen.no/dataset/ruteplandata-bil). Visveginfo blir i hovedsak oppdatert en gang i døgnet. Dette avviker både fra NVDB api (fortløpende) og ruteplantjenesten (cirka annehver måned). ### Kun historiske oppslag etter august 2021 Det gamle vegreferansesystemet gravlegges august 2021. Etter denne datoen vil Visveginfo kun understøtte oppslag på historisk vegnett for datoer mellom januar 1950 - august 2021. Vi er usikre på hvor lenge det vil være behov for slike historiske oppslag, men viderefører tjenesten så lenge den er nyttig.
Type API