Gravemeldinger for Sør-Trøndelag fylke

Søknader om og pågående gravearbeider på riks- og fylkesveger i Sør-Trøndelag. Dataene inneholder sted, beskrivelse av arbeid, entreprenør og periode.

Data og ressurser

Dette datasettet har ingen data

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Identifikator http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/gravemeldinger-sor-trondelag
Tilgangsrettigheter public
Dekningsområde
    Språk Norsk