Fant 2 datasett

Formater: XML Lisenser: Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Tilgangsrettigheter: public Grupper: Veg og transport Stikkord: miljø

Filtrer resultater
  • Artsmangfold

    Truede arter, fremmede arter, artsrike vegkanter.
  • Vilttiltak

    Tiltak for å redusere antall dyrepåkjørsler og redusere barriereeffekten vegen har for dyr. Faunapassasjer, viltgjerder, viltskremmere, siktrydding, fareskilt osv
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).