Fant 6 datasett

Formater: JSON Stikkord: veg Organisasjoner: Statens vegvesen

Filtrer resultater
  • Nasjonal vegdatabank (NVDB)

    Nasjonal vegdatabank er en database med informasjon om riks- og fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger. Databasen brukes aktivt i Norges vegforvaltning, og...
  • Bruer

    Data om alle registrerte bruer i vegsystemet.
  • Tunneler

    Teknisk informasjon om tunneler.
  • Skredhendelser

    Skredhendelser og stengninger på grunn av skred eller skredfare. Sted, type skred, størrelse, stengning, vær, skader.
  • Rasteplasser

    Rasteplasser, og døgnhvileplasser for vogntog i langtransport. Tilgjengelige fasiliteter.
  • Bruksklasser

    Dataene om bruksklasse, vekt- og lengde-begrensninger for ulike typer kjøretøy på for en strekning angitt ved vegrefereranse, vegnummer og strekningsbeskrivelse.
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).