Fant 2 datasett

Grupper: Transportdata Stikkord: sykkel Tilgangsrettigheter: public Organisasjoner: Statens vegvesen Lisenser: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Filtrer resultater
  • Ruteplan for sykkel

    Datasett til bruk i ruteberegninger for syklende og gående. Statens vegvesen har brukt store ressurser på etablering av gang- og sykkelvegdata i Nasjonal vegdatabank. Formålet...
  • Trafikkdata

    Trafikkdata er data om trafikk på vegnettet. Trafikkdata.no har data fra trafikkmålinger fra det statlige og fylkeskommunale vegnettet samt noen kommunale veger. Statens...
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).