Fant 2 datasett

Stikkord: miljø Lisenser: Lisens ikke oppgitt

Filtrer resultater
  • Luftkvalitet

    Målinger av NOx og svevestøv fra 20 målestasjoner langs veg. Oppdateres hver time.
  • Støykartlegging

    Statens vegvesen har målinger og beregninger av støy for områder og boliger, blant annet basert på trafikkmengde.
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).