Fant 2 datasett

Tilgangsrettigheter: public Stikkord: ulykker Lisenser: Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Organisasjoner: Statens vegvesen

Filtrer resultater
  • Trafikkmeldinger

    Hendelsespublikasjonen inneholder informasjon om hendelser på eller langs veg som påvirker trafikkavviklingen og som kan medføre forsinkelser eller forhøyet ulykkesrisiko....
  • Trine: Publikumsløsning for trafikkulykker

    Trafikkulykkeregisteret omfatter politi-rapporterte vegtrafikkulykker (dødsulykker eller ulykker med ikke-ubetydelig personskade) i Norge fra 1990 og fremover. Trafikkulykkene...
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).