Fant 7 datasett

Filterresultater
 • Nasjonal vegdatabank

  Informasjon om riks- og fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger. Det over 250 fagdatatyper knyttet til vegen, som for eksempel ulykker, trafikkmengde,...
 • Ruteplan for bil

  Gir reiserute mellom to punkt, med omkjøringspunkter.
 • Trafikkinformasjon (i DATEX-format)

  Sanntids værdata, reisetider, kamerabilder samt vegmeldinger som inneholder informasjon om hendelser, vegarbeid og kjøreforhold.
 • Bomstasjoner

  Navn, posisjon (lengde- og breddegrad), takst liten og stor bil, vegnummer, autopass og/eller andre betalingsløsninger på bomstasjoner og kommunenummer på bomstasjoner.
 • Trafikkdata

  Trafikkdata er data om trafikk på vegnettet. Trafikkdata.no har data fra det statlige og fylkeskommunale vegnettet samt noen kommunale veger. Statens vegvesen har som mål å...
 • Parkeringsregisteret

  Parkeringsområder og de som tilbyr parkering i hele landet.
 • Ruteplan for sykkel

  Datasett til bruk i ruteberegninger for syklende og gående. Statens vegvesen har brukt store ressurser på etablering av gang- og sykkelvegdata i Nasjonal vegdatabank. Formålet...