Fant 7 datasett

Formater: XML Stikkord (tags): veg

Filterresultater
 • Bomstasjoner

  Navn, posisjon (lengde- og breddegrad), takst liten og stor bil, vegnummer, autopass og/eller andre betalingsløsninger på bomstasjoner og kommunenummer på bomstasjoner.
 • Nasjonal vegdatabank

  Informasjon om riks- og fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger.  Det over 250 fagdatatyper knyttet til vegen, som for eksempel ulykker, trafikkmengde,...
 • Bruer

  Data om alle registrerte bruer i vegsystemet.
 • Bruksklasser

  Dataene om bruksklasse, vekt- og lengde-begrensninger for ulike typer kjøretøy på for en strekning angitt ved vegrefereranse, vegnummer og strekningsbeskrivelse.
 • Rasteplasser

  Rasteplasser, og døgnhvileplasser for vogntog i langtransport. Tilgjengelige fasiliteter.
 • Skredhendelser

  Skredhendelser og stengninger på grunn av skred eller skredfare. Sted, type skred, størrelse, stengning, vær, skader.
 • Tunneler

  Teknisk informasjon om tunneler.
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).