Fant 3 datasett

Formater: CSV

Filterresultater
  • Trafikkstasjoner

    Trafikkstasjoner med plassering, åpningstider, kontaktinformasjon.
  • Trafikkmålinger - eksempeldata

    Målinger for en måned for to målestasjoner i utkanten av Oslo - på en motorvei og en gang- og sykkelvei. Statens vegvesen planlegger å publisere tilsvarende data fra et større...
  • Godkjente verksteder

    Tjenesten «Finn godkjent verksted» kan brukes for å finne et godkjent bilverksted og/eller et godkjent kontrollorgan som utfører EU-kontroll. Reparasjoner på kjøretøy og...
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).