Fant 2 datasett

Lisenser: Annet (navngivelse)

Filterresultater
  • Vegmeldinger

    Informasjon om kjøreforhold, trafikkuhell, vegarbeider, aktiviteter, tekniske feil, andre hindringer, restriksjoner mm som innebærer konsekvenser for trafikantenes...
  • Utslippsberegner for kjøretøy

    Data og python-kode for beregning av utslipp for kjøring langs en bestemt rute. Du kan angi kjøretøytype og drivstofftype, og får informasjon om forskjellige typer forurensing.
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).