Fant 1 datasett

Lisenser: Creative Commons Navngivelse 4.0 Stikkord (tags): veg

Filterresultater
  • Kart over vegnett – Elveg og Vbase

    Representasjon av alle europaveger, riksveger, fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger i Norge over 50 meter. Tilhørende gang- og sykkelveger. Fartsgrense,...
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).