Fant 2 datasett

Grupper: Transportdata Stikkord (tags): veg

Filterresultater
  • Bomstasjoner

    Navn, posisjon (lengde- og breddegrad), takst liten og stor bil, vegnummer, autopass og/eller andre betalingsløsninger på bomstasjoner og kommunenummer på bomstasjoner.
  • Nasjonal vegdatabank

    Informasjon om riks- og fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger.  Det over 250 fagdatatyper knyttet til vegen, som for eksempel ulykker, trafikkmengde,...
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).